Product

 • Sumpor / Ugljik

  ASTM-odobrena tehnika za istovremeno ili pojedinačno određivanje sadržaja sumpora ili ugljika u raznim organskim materijalima kao što su ugljen, koks, ulja kao i za neke anorganske materijale kao što su tla, cementi i vapnenci. Točni rezultati dobiveni su u manje od 3 minute bez primjene štetnih kemikalija.

 • Ugljik / Dušik / Protein

  Isplativa alternativa Kjeldahl-ovoj metodi, LECO analizatori su brži, sigurniji i pouzdaniji pri mjerenju sadržaja protein u hrani. Dumas-ovo direktno sagorjevanje nudi minimum pripreme uzoraka te velike uzorke za optimalnu homogenost analize i preciznost rezultata.

 • Ugljik / dušik / sumpor u makro uzorcima

  LECO nudi jedinstveno rješenje za precizno i jeftino određivanje ugljika, dušika i sumpora u tlima, hrani za životinje, gnojivima i drugim tekućim ili čvrstim organskim uzorcima. Visoko propusna elementarna analiza u heterogenim uzorcima teškima za pripremu. Analiza realnih makro uzoraka do 3g za manje od 5 minuta.

 • Ugljik / Vodik / Dušik

  Od nutritivnog etiketiranja (protein) za hranu, karakterizacije materijala, kao što je klasa ili vrijednost goriva, ugljena, koksa, tla i biljaka, ovo su samo neki od primjera široke primjene LECO CHN analizatora. Za optimalnu raznovrsnost, instrumenti su dostupni u fleksibilnim konfiguracijama-dušik/protein, ugljik/dušik i ugljik/vodik/dušik.

 • Ukupna vlaga / gubitak žarenjem (LOI) / hlapivi sastojci / pepeo

  Automatizirane termogravimetrijske analize zamjenjuju tradicionalne analitičke tehnike što zahtjevaju vakuumske peći, muflonske peći, vage i ljudsku snagu. Postupajući u skladu s odobrenim metodologijama, LECO posljednja generacija TGA tehnologije je korištena u raznim  industrijama i aplikacijama, uključujući ugljen/koks, cement, katalizatore, hranu i mlinske produkte.

 • Višefazni ugljik i vodik/vlaga

  Za kvalifikaciju i kvantifikaciju različitih tipova ugljika (površinski, slobodni, organski, anorganski) i vodika/vode prisutne u raznim organskim i anorganskim uzorcima LECO nudi najmodernije rješenje. Svestrani instrument je primjenjen, na primjer, da izmjeri ukupni organski ugljik (TOC) u rudama i tlima, ukupni organski i ukupni anorganski ugljik u otpadu i mnoge  druge aplikacije.

  Product

Natrag