Product

 • Ugljik/Sumpor

  Vodeći u određivanju ugljika i sumpora u čvrstim materijalima izgaranjem u indukcijskoj peći, LECO nudi rješenja za visoko propusnu proizvodnju i istraživačke laboratorije. Instrumenti su savršeno prikladni za isplativa mjerenja ugljika i sumpora u raznovrsnim metalima, rudama, keramici i drugim anorganskim materijalima.

 • Elementarna analiza u masi i dubinsko profiliranje

  LECO “Glow Discharge Atomic Emission” spektrometri nude rješenje za rutinsko elementarno određivanje većine željeznih materijala u kontroli procesa i istraživanju/razvoju. Instrumenti omogućuju visoko točnu analizu kao i dubinsko profiliranje sastava za analize premaza i površinskih tretmana.

 • Kisik/Dušik

  Simultana određivanja kisika i dušika u metalima, karbidima, nitridima i drugim anorganskim materijalima tehnikom fuzije inertnog plina. Dokazana instrumentacija pruža pouzdanost i dosljednu kvalitetu na svakoj analizi.

 • Kisik/Dušik/Vodik

  LECO napredna tehnologija u tehnici fuzije inertnim plinom i detektorima nudi umjetničko djelo instrumentacije za simultani kisik, dušik i vodik u metalima, željeznim i ne-željeznim legurama, vatrostalnim materijalima i drugim anorganskim materijalima.

 • Višefazni ugljik i vodik/vlaga

  Za kvalifikaciju i kvantifikaciju različitih tipova ugljika (površinski, slobodni, organski, anorganski) i vodika/vode prisutne u raznim organskim i anorganskim uzorcima LECO nudi najmodernije rješenje. Svestrani instrument je primjenjen, na primjer, da izmjeri ukupni organski ugljik (TOC) u rudama i tlima, ukupni organski i ukupni anorganski ugljik u otpadu i mnoge  druge aplikacije.

 • Površinski i dubinski vodik

  Određivanje sadržaja vodika za aluminij, željezne i ne-željezne metale, vatrostalne i anorganske materijale specijalno kod niskih razina vodika (<2 ppm) s osjetljivošću do 0.001 ppm. Poboljšani parametri rada peći omogućuju detaljne profile temperatura i optimiziraju točnost i preciznost.

 • Ukupni vodik, difuzijski/ostatni vodik

  Određivanje vodika u željeznim legurama i čelicima  je isporučeno brzo i precizno sa robusnom LECO tehnikom sagorjevanja. Mjerenja ostatnog, difuzijskog i ukupnog vodika s jednim instrumentom u širokom dinamičkom rasponu.

  Product

Natrag