Profiliranje sastava goriva i biogoriva

Biogoriva su rastuće popularan izvor energije proizvedene od nekoliko izvora uključujući biljna ulja, životinjske masti i reciklirane masti. Karakterizacija biogoriva upotrebom LECO Pegasus 4D GCxGC-TOFMS omogućuje analitičarima da identificiraju stotinu do tisuću komponenti u ovim ekstremno kompleksnim smjesama. Analitičari dobivaju efektivne i učinkovite separacije spojeva s lakoćom, kod upotrebe LECO-vih GCxGC rješenja što daju ultra visoku kromatografsku moć razdvajanja s povećanim kapacitetom pika. Kada Vaši analitičari trebaju moćne strategije profiliranja s lakom upotrebom u sveobuhvatnom paketu, oni trebaju LECO-va izvanredna GCxGC rješenja.

014-02-02_SepSci_Market6-3

Petroleomika – analiza sirove nafte

Sirova nafta je visoko kompleksna smjesa i tipično sadrži tisuće spojeva što može biti vrlo problematično za analizu masenom spektrometrijom. LECO je dizajnirao i projektirao GC-masene spektrometre koji koriste ultra-visoku moć rezolucije s visokom masenom točnosti što je idealno za analizu i istraživanje sastava nafte. Petroleomika uz pomoć LECO TOFMS instrumenata s APPI, DART i ESI blagim načinom ionizacije te s tradicionalnom EI ionizacijom, omogućuje analizu sirove nafte, ekstrakata sirove nafte te goriva što sadrže alifatske, aromatske i heterocikličke spojeve. Analitičari koji upotrebljavaju LECO rješenja sada imaju korist od ultra visoke rezolucije i TOFMS širokog raspona masa što uvelike olakšava karakterizaciju uzoraka nafte skupa s vrstama koje sadrže sumpor i dušik koji uzrokuju emisijske probleme tijekom sagorjevanja.

014-02-02_SepSci_Market6-2

Kemijske analize

Izazovi s kojima su suočeni u svijetu vodeći kemijski laboratoriji, često znače da su im  potrebne specijalizirane i napredne analitičke usluge bazirane na kromatografiji i masenoj spektrometriji. LECO instrumenti za separacijske znanosti omogućuju kemijskim laboratorijima podršku analitičkim uslugama u područjima programa zaštite okoliša, analize nafte i forenzike plus fleksibilnost kao odgovor zahtjevima bioloških znanosti, farmaceutskim analizama i programima bioanaliza razvoja lijekova. Povećane analitičke performanse i smanjen teret pripreme uzoraka s minimalnim održavanjem daju maseni spektrometri sa LECO TOFMS i sveobuhvatnim GCxGC alatima.

014-02-02_SepSci_Market6-2

Chemical & Petrochemical

Natrag