Pitka voda i kontaminacija otpadne vode

Ukusna, osvježavajuća, čista voda je ono što kompanije za pitku vodu žele čuti od konzumenata. Uvijek promjenjivo zakonodavstvo regulira i štiti kvalitetu vode i LECO Citius LC- i Pegasus GC-TOFMS instrumenti omogućuju laboratorijima točnu identifikaciju farmaceutika, proizvoda za osobnu i njegu doma (HPC), pesticida i rezidua što mogu ući u sustav opskrbe vodom. LECO tehnologije masene spektrometrije znače da su multi-rezidualne metode (MRM-ovi) i skrining strategije moguće za rutinske i visoko propusne metode s pouzdanošću i robustnošću koje daju svakom operateru sigurnost da planira unaprijed. Upotrebom logičnog toka rada unutar ChromaTOF programa, brzina analize i generiranje izvještaja nikad nisu bili lakši.

014-02-02_SepSci_Market2-4

Kvaliteta zraka i zagađenje

Ne možete ga vidjeti, dodirnuti ili pojesti, ali ponekad ga stvarno možete namirisati. To je loš zrak. Kvaliteta zraka je vitalna za zdravo okruženje i budućnost još predstavlja enorman analitički izazov zbog svoje uvijek promjenjive kompleksnosti. Od “sick building” sindroma do zagađenja naše atmosfere od motora s unutarnjim izgaranjem i tome slično, analitički kemičari trebaju povećati VOC i polu-VOC detekcije u svakoj javnoj mikro-klimi ili okruženju. LECO GCxGC s FID, µ-ECD, SCD i NPD detektorima nadmašuje sve ostale tehnologije upotrebom u svijetu vodeće GCxGC tehnologije pik modulacije i programa. Fleksibilnost i laka upotreba povećavaju detektabilnost analita i strategije kvantifikacije. Nadogradite ili kombinirajte s LECO masenim spektrometrima (TOFMS) za istinski moćna i sveobuhvatna analitička rješenja.

014-02-02_SepSci_Market2-3

Forenzika okoliša

Forenzika okoliša bavi se analitičkim izazovima suočenim s događajima poput izljevanja nafte Exxon Valdez-a i izljevanjem nafte Deepwater Horizon, do analiza fluida hidrauličkih fraktura u plinskim bušotinama širom svijeta. Kromatografska optimizacija je ključ do uspješne GCxGC analize što je tehnika potrebna za hvatanje u koštac s ovim analitičkim problemima. LECO-va GCxGC-TOFMS rješenja otkrivaju analitičku kompleksnost s lakoćom upotrebe inovativne i u svijetu vodeće GCxGC modulacije pika. LECO dostavlja hardware i dekonvolucijske programske alate potrebne u jedinstvenom jednoplatformskom instrumentalnom rješenju (ChromaTOF s TSD®). LECO-vi tehnolozi i aplikacijski stručnjaci će podučiti Vaš laboratorij i podjeliti bogatstvo znanja razvijenog tijekom više godina rada rame uz rame sa stručnjacima u tom području.

014-02-02_SepSci_Market2-2

Dioksini i POP-ovi

Dugotrajni organski zagađivači (POP-ovi), poliaromatski ugljikovodici (PAH-ovi), halogenirani PAH-ovi, poliklorirani bifenili (PCB-ovi), polibrominirani difenil eteri (PBDE-ovi), PCB-ovi slični dioksinima i dioksini sveprisutni su u našem okruženju. Sukladnost sa zakonom znači da su potrebne specifične performance sveobuhvatne rutinske analize takvih uzoraka koje LECO Pegasus 4D GCxGC-TOFMS i Pegasus GC-HRT omogućuju. Optimizirajući iz TOFMS-ovog širokog dinamičkog raspona koncentracija i punog raspona masenog spektra znači da je monitoring jednog iona u svrhu postizanja rezolucije i točnosti stvar prošlosti. LECO nudi sposobnost izvođenja široko baziranog skrininga više klasa  POP-ova, PAH-ova, PCB-ova i više upotrebom fleksibilnih ne-kompromitirajućih tehnologija.

014-02-02_SepSci_Market2-1
Natrag