Forenzičke istrage požara

Utvrđivanje porijekla požara je od vitalne važnosti za istraživanja požara, paleži, kemijska i eksplozivna forenzička znanstvena istraživanja. LECO (TOF) maseni spektrometri s analizatorom vremena leta omogućuju forenzičkim znanstvenicima da istraže kvalitativne skrining strategije i kvantitativno generirane podatke, sve u isto vrijeme. LECO-vi u svijetu priznati GCxGC stručnjaci omogućuju forenzičkim znanstvenicima da povećaju brzine analiza i steknu dragocijene spektralne podatke bez dodatnog ljudskog napora. Upotrebom LECO TOFMS-a sa sveobuhvatnim GC (GCxGC) kromatografijom omogućene su lakše istrage plinske faze kemijskih eksploziva, improviziranih vatrometa ili tekućih ubrzivaća gorenja (benzin, parafin, bijeli špirit) i dizela za vrijeme forenzičke istrage požara.

014-02-02_SepSci_Market5-4

Istraga mjesta zločina

Pouzdana identifikacija malih molekula metabolita droge ključ je do uspješne istrage mjesta zločina.  LECO-va GC-TOFMS rješenja nude točni ID metabolita kod visokih brzina analiza.  S LECO masenim spektrometrima,dobiveni su čisti kromatografski podaci i odlična kvaliteta masenog spektra preko širokog linearnog dinamičkog područja. Dodatno, LECO-va visoka rezolucija i visoka brzina TOFMS instrumenata pružaju strukturalne informacije omogućujući eliminaciju lažnih pozitivnih razultata.  LECO Vam daje brzu identifikaciju metabolita s povjerenjem i točnošću bez kompromisa.

014-02-02_SepSci_Market5-3

Sportski antidoping skrining

Analize nedopuštenih supstanci izazov su, s kojim su suočeni forenzički i toksikološki laboratoriji. Za razliku od MS/MS strategija korištenih za ciljane metode, LECO TOF (HRT) MS tehnologija visoke rezolucije nudi superiornu detektabilnost poznatih i nepoznatih spojeva specifično dizajniranih da budu neotkriveni s postojećim metodologijama. LECO je razvio univerzalne, ne-ciljane skrining tehnike upotrebom sveobuhvatnih, TOFMS visokih performansi u tu svrhu. Sposobnost LECO-vih GC-TOFMS instrumenata da pruže informacije visokog integriteta za identifikaciju uz sposobnost skrining metabolita droga, moćan je analitički alat potreban svakom laboratoriju.

014-02-02_SepSci_Market5-2

Zlouporaba droga

Bezbrojni proizvodi često nazivani  “incense” ili “začin” prijavljeni su da imaju efekte slične konoplji kada se puše i potaknuli su testiranja u kriminalističkim laboratorijima diljem Europe. LECO je razvio brze, visoko propusne i osjetljive GC-TOFMS metode što omogućuju laku identifikaciju spojeva plus njihovih potencijalnih metabolita. Skrining nepoznatih metabolita i kvantifikacija poznatih analita mogu biti postignuti jedino s moćnim TOFMS instrumentom. LECO dostavlja testirane masene spektrometre dokazano minimalnog održavanja s nevjerovatnom pouzdanošću i robusnošću. Pametan a ne težak rad, kada imate LECO maseni spektrometar.

014-02-02_SepSci_Market5-1
Natrag